Okrugli stol

Okrugli stol

U četvrtak, 12. studenog 2015. godine, u fakultetskoj Vijećnici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku održan je okrugli stol  „Smjernice i trendovi na tržištu rada u sektoru poljoprivrede”.

Poljoprivredni fakultet u Osijeku  i partneri – Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Hrvatska gospodarska komora, Osječko baranjska županija, Vukovarsko srijemska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek, Hrvatsko agronomsko društvo, Hrvatsko agroekonomsko društvo nositelji su projekta „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede”, financira se iz ESF programa Europske unije, u okviru prioritetne osi 3. Unaprjeđenje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju i mjere 3.1 Unapređenje obrazovnog sustava Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

Na okruglom stolu izlagači su bili redoslijedom: prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić – voditelj projekta, gosp. Željko Bugarić – predstavnik HZZ-a, mr.sc. Lidija Maurović-Košćak i Ivica Kruljac – poslodavci i Danijela Fabric Fabijanac – predstavnica visokog učilišta i veleučilišta.

Osim spomenutih izlagača, na okruglom stolu je prisustvovao i dekan Agronomskog fakulteta iz Zagreba prof.dr.sc. Zoran Grgić  i drugi profesori, docenti, asistenti Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Agronomskog fakulteta u Zagrebu, članovi projektnih timova i studenti.

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić je otvorio okrugli stol sa prezentacijom o ulozi i značaju HKO-a u poljoprivrednom obrazovanju definirajući HKO i način primjene u visokoškolskom sustavu obrazovanja kao i proces izrade standarda zanimanja i kvalifikacija prema zahtjevima tržišta rada.

Željko Bugarić predstojnik HZZ-a područnog ureda Osijek izlagao je o statističkim podacima kretanja na tržištu rada kao i mogućnostima i izazovima koji će pokazati u kojem smjeru će se razvijati strateški okvir do 2020. u sektoru poljoprivrede.

Mr.sc. Lidija Maurović Košćak i Ivica Kruljac govorili su iz perspektive poslodavaca o trendovima i zahtjevima tržišta rada u sektoru poljoprivrede. Osvrnuvši se na trendove koje prate EU. Spominjale su se mjere ruralnog razvoja i mogućnosti za prvostupnike što je posebno naglašeno bilo za studente koji su prisustvovali okruglom stolu.

Danijela Fabric Fabijanac, prof. je izlagala o potrebama tržišta rada i ispunjavanju zahtjeva tržišta rada kroz programe cjeloživotnog učenja. Važnosti cjeloživotnog obrazovanja koje mora biti u skladu sa važećim kompetencijama i vještinama koji su kreirani prema potrebama tržišta rada.

Nakon prezentacija, krenula je rasprava iz koje je izveden zaključak da se jedino udruženim snagama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i Agronomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa partnerom na projektu HZZ mogu ispraviti nepravilnosti koje prate studente završenog preddiplomskog studija tih dvaju fakulteta kao neprepoznatljive na tržištu rada. Da se definiraju nazivlja i da se povuče jasna crta između zvanja i obrazovanja, a to se ujedno i nadaju učiniti upravo ovim projektom koji je trenutno u procesu i kojem je jedan od naglasaka budućnost studenta ovih dvaju fakulteta.