Uvodna konferencija

Uvodna konferencija

Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Agronomski fakultet u Zagrebu jedini u RH provode sveučilišno obrazovanje u području poljoprivrede na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Na njima studira više od 4.000 studenata te značajno utječu na obrazovanje u području poljoprivrede, ali i na razvoj poljoprivredne proizvodnje RH. Nakon deset godina iskustva u izvođenju preddiplomskih studija uočeni su nedostaci:

 • nejasno definirani ishodi učenja,
 • nedovoljna fleksibilnost,
 • provjera na bazi zapamćenog sadržaja,
 • nedovoljna prepoznatljivost na tržištu rada.

Sve su to bili razlozi da je Poljoprivredni fakultet kao nositelj projekta zajedno sa partnerima Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek, Hrvatsko agronomsko društvo, Hrvatsko agroekonomsko društvo prijavili projekt „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ kako bi svi zajedno odgovorili na zahtjeve konkurencije te visokih proizvodnih, tržišnih i znanstvenih standarda.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Projekt „Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede“ je plod višegodišnje suradnje Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku s poslovnim subjektima, poljoprivrednim gospodarstvima, lokalnim samoupravama, regionalnim upravama, strukovnim udruženjima koji su imali za svrhu postizanje veće zaposlenosti, pojedinačne i gospodarske konkurentnosti.

Vrijednost projekta je 2.816.945,14 kn, pri čemu su bespovratna  sredstva osigurana u najvišem mogućem iznosu od 2.676.097,88 kn, odnosno 95,0% prihvatljivih ukupnih troškova projekta i traje 15 mjeseci.

Potreba za standardima zanimanja i standardima kvalifikacija postoji na preddiplomskim sveučilišnim studijima kako bi se povećao broj kvalitetno obrazovanog kadra zaposlenog u sektoru poljoprivrede, posebno na razini poljoprivrednih gospodarstava. Iz toga razloga je nužno povećati kvalitetu studija i obrazovati kadrove sukladno zahtjevima i potrebama tržišta uz predviđanje budućih promjena na tržištu.

S toga su i ciljevi projekta:

 • Izraditi standarde zanimanja i standarde kvalifikacija za prvostupnike sveučilišnih preddiplomskih studija polja poljoprivrede,
 • Izraditi skupove ishoda učenja za prvostupnike poljoprivrede,
 • Izraditi novi preddiplomski studiji Poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku,
 • Unaprijediti postojeći preddiplomski studij na Agronomskom fakultetu u Zagrebu,
 • Upis standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a,
 • Unaprijediti nastavničke kompetencije i primijeniti kompetencijski pristup koji u središte stavlja studente,
 • Postići zaposlenost i jačanje konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva uz razvoj društva temeljenog na obrazovanju

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ciljnu skupinu u ovome projektu čine studenti, nastavnici i suradnici te poslodavci. Projekt se sastoji od šest elemenata koji su usmjereni na izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacija uz upis u Registar HKO-a (Hrvatski kvalifikacijski okvir). Uz navedeno projektom će se redefinirati postojeći studijski program Poljoprivrede na preddiplomskom sveučilišnom studiju uz osiguravanje uvjete za kvalitetno obrazovanje i učenje u skladu s potrebama osobnog, društvenog i gospodarskog razvoja uz jačanje kompetencija za cjeloživotno učenje. Na taj način će se povećati kvalitetu studija te obrazovati kadrove sukladno zahtjevima i potrebama tržišta te kvalitetno predviđati buduće promjene na tržištu što će doprinijeti konkurentnosti hrvatske poljoprivrede te cijeloga gospodarstva u cjelini.