Kontakt

Voditelj projekta

Krunoslav Zmaić

Kralja Petra Svačića 1d, Osijek

+385 (0)31 554853

kzmaic@pfos.hr

Podaci o Agenciji

Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

Radnička cesta 37b

10000 Zagreb

Hrvatska

Telefon : +385 (01) 627-4666

Fax: : +385 (01) 627-4698

defco@asoo.hr

Kontakt