Ciljevi projekta

Ciljevi projekta

1. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za prvostupnike sveučilišnih preddiplomskih studija polja poljoprivrede i upis standarda u Registar HKO-a

2. Izrada novog preddiplomskog studija Poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku

3. Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i primjena kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente