Elementi projekta

Elementi projekta

1. Razvoj sustava za prikupljanje podataka, jačanje kapaciteta i infrastrukture za analizu

2. Razvoj i izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija

3. Izrada novog studijskog programa preddiplomskog studija Poljoprivrede

4. Provedba stručnog usavršavanja nastavnika i unaprijeđenje kvalitete nastave

5. Promidžba i vidljivost

6. Upravljanje projektom i administracija