Nositelji i partneri

Nositelji i partneri

Nositelj projekta
Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Partneri projekta
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Hrvatska gospodarska komora
Osječko baranjska županija
Vukovarsko srijemska županija
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Osijek
Hrvatsko agronomsko društvo
Hrvatsko agro-ekonomsko društvo