Održivost

Održivost

Provedbom projekta predviđena je izrada standarda zanimanja, standarda cjelovitih kvalifikacija i skupova ishoda učenja za prvostupnike poljoprivrede, razvoj novog preddiplomskog studijskog programa Poljoprivrednog fakulteta i unaprijeđenje postojećih preddiplomskih studija Agronomskog fakulteta.

U 14 mjesecu provedbe projekta sukladno Pravilniku o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira Poljoprivredni fakultetu u Osijeku uz suglasnost Agronomskog fakulteta u Zagrebu sve izrađene standarde predati će na obrascima zahtjeva za upis u Registar HKO-a. Istovremeno će se provesti procedura za priznavanje novoizrađenog studijskog programa preddiplomskog studija.

Nakon završetka procedure odobravanja programa na Sveučilištu i procedure upisa u Registar standarda zanimanja i standarda kvalifikacija Poljoprivredni fakultet predati će zahtjev za provjerom usklađenosti programa preddiplomskog studija Poljoprivrede sukladno članku 34. Pravilnika o Registru HKO-a te se očekuje upis programa u Registar programa.