Provedbeni kapaciteti

Provedbeni kapaciteti

Poljoprivredni fakultet u Osijeku provodi sveučilišno obrazovanje u području poljoprivrede od 1960. Na fakultetu je zaposleno 230 djelatnika, od čega je 109 doktora znanosti te 33 znanstvena novaka i asistenta.

U akademskoj godini 2013./2014. na fakultetu je provođeno: 39 projekata MZOS, 13 projekata Ministarstva poljoprivrede, 15 projekata sa lokalnom samoupravom, 33 projekta s gospodarstvom te 15 međunarodnih projekata. Fakultet s obzirom na raspoložive kapacitete u potpunosti može osigurati koordiniranje i upravljanje projektom.