Svrha i opravdanost

Svrha i opravdanost

Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Agronomski fakultet u Zagrebu jedini u RH provode sveučilišno obrazovanje u području poljoprivrede na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Na njima studira više od 4.000 studenata te značajno utječu na obrazovanje u ovome području ali i na razvoj poljoprivredne proizvodnje RH. Od akademske godine 2005/2006 oba fakulteta izvode studije prema Bolonjskom procesu.

Nakon devet godina iskustva u izvođenju preddiplomskih studija uočeni su nedostaci – nejasno definirani ishodi učenja, nedovoljna fleksibilnost, provjera na bazi zapamćenog sadržaja, nedovoljna prepoznatljivost na tržištu rada, te se javila potreba za njihovom revizijom. Predloženim projektom će se u suradnji različitih dionika fakulteti, poslodavci, lokalna samouprava – kroz analizu tržišta rada izraditi standardi zanimanja, standardi kvalifikacija i skupovi ishoda učenja za prvostupnike poljoprivrede. Unaprijediti će se postojeći studijski programi Agronomskog fakulteta i izraditi novi preddiplomski studijski program na Poljoprivrednom fakultetu.

Ciljne skupine projekta su:
(1) studenti – projektom se osigurava jasno definiranje standarda kvalifikacije i razvoj preddiplomskih studija sukladnih potrebama tržišta rada i visoka zapošljivost;
(2) nastavnici i suradnici – projektom se omogućava stjecanje znanja o načinu izrade ishoda učenja, pravilnoj razradi, primjeni jasnih kriterija i postupaka za ocjenjivanje i provjeru stečenih ishoda učenja;
(3) poslodavci – projektom će direktno utjecati na izradu novih programa i dobivanje visokokvalificiranih stručnjaka.